Kenny van Ierlant

Ken van Ierlant is Partner bij Grey Matter Matters in Den Haag. Hij heeft zijn studies gevolgd op de Katholieke Universiteit (KU) Leuven, daarnaast in Lausanne, Zwitserland en in Frankrijk bij Insead Fontainebleau. Kenny is Global Leader Digital Platform geweest bij Virtual Clarity in de UK. Hij is Digital Thought Leader (van KNVI) en heeft als Business Development Executive ruime ervaring opgebouwd op het gebied van turn-arounds en transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen. Kenny is ook gastlector bij Tilburg University en Nyenrode University.
Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

Qua timing konden we met het Facebook debacle het niet beter treffen…

26 maart 2018

Qua timing konden we met het Facebook debacle het niet beter treffen. Met de nieuwe GDPR wetgeving in aantocht wordt dit een interessant dossier. De grote vraag is of Facebook op de hoogte was van het handelen van Cambridge Analitica en zo niet, is het dan toch aansprakelijk? Het probleem is dat eigenlijk niemand precies weet of Facebook aansprakelijk is en wat de exposure wordt voor het concern en bestuurders. Als men deze casus projecteert op andere platformen als banken, fintech’s, online retailers, etc..dan kunnen we voorzichtig de conclusie trekken dat niemand weet waar hij aan toe is….GDPR gaat in eerste aanleg dan ook over exposure en pas veel later over compliance!

Kenny van Ierlant

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

De burger kan zich nu keren tegen de burgeronvriendelijke overheid en andere monopolisten

20 februari 2018

Als hoogst essentiële ontwikkeling van de digitale transformatie, is de komst van nieuwe EU wetgeving die de burger en zijn data onder andere moet gaan beschermen als een consequentie van de ontstane ketenomkering. De technologische revolutie als veroorzaker van de ketenomkering heeft niet alleen de macht bij de burger neergelegd vanuit een onomkeerbare marktwerking maar ook een democratische macht gegeven. Het individu kan zich nu weren tegen kartelvorming en machtsmisbruik door monopolisten en burgeronvriendelijke overheden. Door, indien nodig op basis van deze wetgeving, de rechter in te schakelen en zijn gelijk te halen. De verwachting is dat velen hiervan gebruik zullen gaan maken. Lees meer…

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

Rise of the Platforms

13 november 2017

Het ontwrichtende effect van de digitale transformatie wordt steeds duidelijker. Om te overleven moeten bedrijven en organisaties hun businesscases herzien, de financiering van hun activiteiten anders organiseren en nieuwe ketenpartners zoeken. Platform services is de trend waar Amazon, Google, Microsoft en Oracle zich met miljarden investeringen op richten. Waar nu nog ICT diensten op basis van licenties worden verkocht, worden straks complete bedrijfstoepassingen op basis van gebruik afgenomen. Zelf in ICT investeren is niet meer nodig en is met de snelheid van vernieuwingen ook niet meer bij te houden. Voor bedrijven die als gevolg van gebrekkige klantdata, taaie ICT systemen en veel vaste activa en medewerkers niet op de Digitale Transformatie in kunnen spelen is disruptie een bekend begrip. De vraag is hoe het bedrijfsleven en de overheid er voor staan en hoe zij hier op in kunnen spelen. Lees meer…

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

Public IT grid in de civiele samenleving

20 maart 2017

Er is de laatste tijd weer veel te doen over de misstanden rondom de toepasbaarheid van IT bij de overheid. Het rapport Elias is redelijk vernietigend over hoe de overheid gebruik maakt van IT als bedrijfsmiddel. Bijzonder is, dat men men nu wéér een commissie heeft samengesteld onder de hoop biedende naam ‘BID commissie’. Alsof een aangescherpte aanbestedingsprocedure en het toezicht daarop soelaas zal bieden? De voorgestelde commissieleden zijn veelal hoogleraren en oud CIO’s. Allemaal deskundigen en ervaren mensen maar mogelijk zijn ze toch vanuit een verkeerde conceptie en positionering benoemd. In mijn optiek is het al gauw weer oude wijn in nieuwe zakken. Een commissie die met een beperkt mandaat weinig tot geen verandering zal brengen in de huidige gang van zaken. En dit allemaal wetende dat de overheid een bedrag van circa 10 miljard euro aan IT per jaar uitgeeft, dan vraag je je toch in alle eerlijkheid af moeten we hier niet eens professioneler en gebaseerd op een heldere visie mee omgaan…

Het volledige artikel kunt u lezen op ons platform via deze link.

Kenny van Ierlant

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

Nederland is met innovatie te risicomijdend

07 maart 2017

De digitale transitie die zich momenteel voltrekt heeft maar ten dele met IT te maken en alles met bedrijfscultuur en mindset. Met die boodschap sloot Mark Zawacki, oprichter en eigenaar van 650Labs recent een interview met het FD af. Zawacki adviseert grote bedrijven op het terrein van strategie en innovatie. Tot zijn klanten behoren reuzen als Toyota, Shell, Tata Steel, Rabobank, IBM en Swisscom. Digitale transitie, zo benadrukt Zawacki, is ontwrichtend en raakt elke sector van de maatschappij. Organisaties die in deze maalstroom overeind willen blijven zullen daarom bereid moeten zijn om ingrijpende maatregelen te nemen. “En dan heb ik het niet over het ontslaan van 9000 mensen bij Rabo. Dat wijst voor mij op een korte termijn visie die ik bij meer grote Nederlandse bedrijven zie. Het management ziet ofwel het echte probleem niet onder ogen of men weet niet hoe men het aan moet pakken. Terwijl Rabo het verdwijnen van lokale kantoren probeert te managen, ontwikkelen de echt grote spelers als Apple en Google nieuwe diensten in samenwerking met allerlei innovatie spelers. Daar zit de echte bedreiging! Maar of dat doordringt in de boardroom?” Lees meer…