Maud Bökkerink

Maud Bökkerink werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB) is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. Naast advisering aan overheden, toezichthouders en financiële instellingen, zowel nationaal als internationaal, geeft zij presentaties en trainingen en schrijft zij regelmatig artikelen over deze onderwerpen.
Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Een andere aanpak voor het detecteren en melden van ongebruikelijke en verdachte transacties is broodnodig

29 oktober 2017

 

In oktober 2017 is een rapport gepubliceerd waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld. In dit rapport “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships in the Disruption of Crime” van Nick Maxwell en David Artingstall staat dat uit workshops en interviews kwam dat 80-90% van aan FIU gemelde transacties niet direct van waarde zijn voor opsporingsonderzoeken en dat 85-95% van de ondervraagden van mening was dat het huidige framework om transacties bij FIU’s te melden niet leidt tot effectieve detectie en ondermijning van criminaliteit. Ook uit het recente Europol rapport “From Suspicion to Action – Converting Financial Intelligence into Greater Operational Impact” kwam dat slechts tien procent van de aan FIU’s gemelde transacties verder onderzocht wordt. Deze percentages zijn niet bemoedigend. De huidige meldsystemen in vele landen leveren helaas niet het gewenste resultaat op. Een andere aanpak van het meldsysteem is dus nodig en kwalitatief betere meldingen spelen daar een cruciale rol in.  Lees meer…