Maud Bökkerink

Maud Bökkerink werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB) is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. Naast advisering aan overheden, toezichthouders en financiële instellingen, zowel nationaal als internationaal, geeft zij presentaties en trainingen en schrijft zij regelmatig artikelen over deze onderwerpen.
Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

“Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

14 november 2018

 

“Compliance starts at the top”. “Tone at the top”. “Walk the talk”. “Leading by example”. Allemaal uitspraken waar ik aan denk bij het thema van het Behavioral Risk Congres. Een thema dat actueel is en blijft. Regelmatig valt er in de krant het een en ander te lezen over corruptie, agressieve belastingplanning, fraude of witwassen binnen een grote onderneming. Maar het betreft niet alleen financieel-economische criminaliteit: 10 jaar na de financiële crisis lijkt er weer een trend te ontstaan waarbij bedrijven zich opnieuw focussen op de korte termijn en het eigen belang vooropstellen. Daarbij wordt het belang van werknemers en klanten, de continuïteit van de onderneming en samenleving weer ondergeschikt gemaakt. Maar consumenten verwachten nu meer dan voorheen dat bedrijven zich integer gedragen, niet meewerken aan belastingontwijking of -ontduiking en financieel-economische criminaliteit buiten de deur houden.  Lees meer…

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Staatssecretaris Snel van Financiën wil van het negatieve fiscale imago van Nederland af

26 februari 2018

Op 23 februari 2018 heeft de Ministerraad ingestemd met de Fiscale beleidsagenda zoals voorgesteld door staatssecretaris Snel van Financiën. In deze Fiscale Beleidsagenda is het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking als een van de prioriteiten benoemd. Er worden daarvoor verschillende voorstellen gedaan voor maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. En dat zal ook gevolgen hebben voor instellingen die aan de Wwft moeten voldoen. Een van de voorstellen is dat Nederland bij de implementatie van de eerste en tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2) verder zal gaan dan die richtlijn voorschrijft. Ook zal in het kader van het wettelijke fiscale verschoningsrecht van advocaten en notarissen verder worden verduidelijkt dat aan hen opgelegde vergrijpboetes openbaar worden gemaakt. Doel is dat deze financiële dienstverleners zich beter verantwoorden over de structuren waarover zij adviseren. Nederland zal ook het voorstel van de Europese Commissie voor verplichte openbaarmaking (mandatory disclosure) door financiële tussenpersonen, zoals belastingadviseurs, advocaten, notarissen, en trustkantoren, om informatie aan de Belastingdienst te geven over grensoverschrijdende – mogelijk agressieve- belastingstructuren, steunen. Lees meer…

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Met het DNB thema “agressieve belasting- planning” moeten instellingen ook bekijken of een organisatiestructuur moreel wel acceptabel is

18 december 2017

In december 2017 heeft de EU een lijst met derde landen – dus geen EU-lidstaten – gepubliceerd die belastingontduiking of -ontwijking faciliteren vanwege een gebrek aan transparantie. De bedoeling van de lijst is dat EU-landen op uniforme wijze derde landen kunnen aanpakken die op oneerlijke wijze met belastingen omgaan en die zo de belastingbasis van EU-landen bedreigen. Vanuit diverse hoeken is gesteld dat deze lijst maar weinig ambitie laat zien. Zo is kort na het publiceren van deze lijst op initiatief van Paul Tang in het Europees Parlement nog gestemd of Nederland, Ierland, Malta en Luxemburg ook niet als belastingparadijs beschouwd zouden moeten worden. Omdat evenveel leden voor stemden als tegen werd het voorstel verworpen. Ik denk dat degenen die ingevoerd zijn in de wereld van financieel-economische criminaliteit het initiatief van Tang wel begrijpen. Nederland valt niet op basis van de formele indicatoren van de EU (o.a. een belastingsysteem zonder zakelijke belastingen en een gebrek aan transparantie en informatie-uitwisseling) binnen de criteria. Echter, met de aandacht voor trustkantoren en fiscale rulings is het gevoelsmatig wel zo dat Nederland als belastingparadijs beschouwd zou kunnen worden.

Lees meer…

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Een andere aanpak voor het detecteren en melden van ongebruikelijke en verdachte transacties is broodnodig

29 oktober 2017

 

In oktober 2017 is een rapport gepubliceerd waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld. In dit rapport “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships in the Disruption of Crime” van Nick Maxwell en David Artingstall staat dat uit workshops en interviews kwam dat 80-90% van aan FIU gemelde transacties niet direct van waarde zijn voor opsporingsonderzoeken en dat 85-95% van de ondervraagden van mening was dat het huidige framework om transacties bij FIU’s te melden niet leidt tot effectieve detectie en ondermijning van criminaliteit. Ook uit het recente Europol rapport “From Suspicion to Action – Converting Financial Intelligence into Greater Operational Impact” kwam dat slechts tien procent van de aan FIU’s gemelde transacties verder onderzocht wordt. Deze percentages zijn niet bemoedigend. De huidige meldsystemen in vele landen leveren helaas niet het gewenste resultaat op. Een andere aanpak van het meldsysteem is dus nodig en kwalitatief betere meldingen spelen daar een cruciale rol in.  Lees meer…