Compliance Manager Merchant Banking


12-02-2019

Over onze client

Van Lanschot Kempen, een samensmelting van twee gespecialiseerde financial boutiques, is het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland. Opgeteld al bijna vier eeuwen met grote toewijding en financieel vakmanschap aan de vooruitgang van haar klanten. In die tijd heeft haar Nederlandse handelsgeest van Landschot en haar klanten door een stroom van veranderingen geloodst. En met al die veranderingen, veranderden de ambities van haar klanten ook. Zowel op de korte als op de lange termijn. Wij kijken altijd dwars door de verandering heen, omdat we ‘m omarmen als een grillige, maar machtige constante in het werk en in het leven.

En inspelen op veranderingen vormt nu eenmaal de basis van het DNA van VanLandschot Kempen. Zo kunnen we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke doelen van haar klanten. En dus aan de maatschappij waarin we samen opereren. Dat wordt gedaan op een verantwoorde en integere manier, met oog voor de klant en andere belanghebbenden. Zo zijn ze gevormd door de tijd die ze op haar beurt zelf mede heeft vormgegeven. Kortom: twee sterke werkmaatschappijen verbonden door een groep met een sterk verleden en klaar voor de toekomst.

Omschrijving

De afdeling Compliance is verantwoordelijk voor het opstellen en uitdragen van de ‘Compliance structuur’, als onderdeel van de interne beheersing, die waarborgt dat Van Lanschot Kempen (VLK) aantoonbaar de wet naleeft. De afdeling Compliance vertaalt relevante wet- en regelgeving naar de praktijk door middel van het opstellen van compliance richtlijnen, adviseert daarover en monitort de naleving. De afdeling Compliance stelt daardoor de medewerkers in staat aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Op die manier versterkt de afdeling Compliance de integriteit en goede reputatie van VLK als geheel. Ook wordt hierdoor financiële, juridische en reputatieschade voorkomen en het beschermt Van Lanschot Kempen tegen ongewenst gedrag of zelfs misbruik van VLK door klanten.

Draagt bij aan de implementatie van de visie en strategie van VLK.

Bevorderen van de naleving van relevante wet- en regelgeving. Ondermeer door het opstellen van richtlijnen (Requirement documenten, regelingen en Compliance Manuals) en door het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen.

Inzicht geven of de wet- en regelgeving, de hiervan afgeleide regels en de eisen vermeld in de richtlijnen worden nageleefd, door middel van monitoringsonderzoeken.

Creëren van bewustwording en begrip van de relevante compliance richtlijnen om een integere bedrijfsvoering te bevorderen.

Rapportage lijnen

-De Directeur Compliance rapporteert aan de CEO.

-De afdeling Compliance heeft momenteel 15 medewerkers waarvan één plaatsvervangende directeur is die samen met de directeur het team aanstuurt en waaraan medewerkers rapporteren

-Daarnaast rapporteren de lokale Compliance Officers (2) functioneel/hiërarchisch aan de Directeur
Compliance.

Gezocht profiel

- Krijgt verschillende doelgroepen en afdelingen in de organisatie mee.
– Oefent door de manier van optreden invloed uit op beslissingen of denkbeelden van anderen.
– Benut de juiste sleutelfiguren om mensen en groepen in de organisatie mee te krijgen.
– Is in staat weerstand in de organisatie te benoemen en bespreekbaar te maken.
– Straalt vertrouwen en autoriteit uit, geniet respect op het gebied van compliance, zowel intern als
naar Proactief, signaleert ruimte voor verbetering voordat dat echt nodig is en vereist wordt.
– Sterk in de communicatie, in woord en schrift. Geeft graag presentaties, interactief, sterke en overtuigende presence om awareness en guidance te geven aan de business.
– WO werk- en denkniveau
– Gedegen en bewezen ervaring (minimaal 10 jaar) in Compliance voor investment banking (Corporate Finance, Equity Capital Markets, Research, Securities).
– Goede kennis van relevante wet- en regelgeving (MAR, MiFIDII, Wwft, AVG) en vooral ook goed bekend met de operations en marktusances in investment banking.
– Teamspeler en adviseur, op het scherp van 1e en 2e lijn, kan daarmee omgaan en staat sterk, houdt rechte rug.


Solliciteren