Hofmeier gebouw
08 Mar

Waardemutatie van vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Hofmeier, Leiden

Op donderdag 8 maart vanaf 12.00 uur organiseren Hofmeier, Public Values en Scope & Skills het seminar over waardemutatie in de jaarrekening. Corporaties waarderen hun bezit op marktwaarde. Uiteraard is er een verschil tussen de waarde op 1 januari en 31 december. Dit verschil wordt in de resultatenrekening verantwoord onder de post “Waardeverschillen”. Deze post is samengesteld uit vele waardemutaties. Zowel positieve als negatieve. Voor bestuurders en RvC-leden, maar ook voor managers wonen en vastgoed zijn dit vaak lastig te doorgronden posten, waarvan oorzaken en gevolgen niet altijd eenvoudig te duiden zijn. Bij het opstellen van jaarrekeningen is deze post vaak aanleiding tot veel vragen van de accountant en zorgt voor problemen met de afronding van de controle.

Ook voor stakeholders kan inzicht in de verschillen relevant zijn, omdat de mutatie gevolgen kan hebben voor de keuzes die de corporatie ten aanzien van hun belangen maakt (zoals het inzetten van ander huurbeleid, de woning(en) wel of niet verkopen, wel of geen groot onderhoud of investeringen in zorgvastgoed en dergelijke. Wat zit er achter deze post (waardeverschillen) van vaak vele miljoenen euro’s? Na afloop van ons seminar bent u in staat deze waardemutatie(s) te verklaren en de “black box” open te breken. Dit seminar zal u helpen ook de juiste vragen te stellen aan de taxateur en de vastgoedmanager. De sprekers van dienst zijn Cor Snoeijs, Martijn Rink, Lambert van den Top, Klaas Bosma, Fred Baptist, Peter Pronk, Rob Hagemans en Jet Bicker Caarten en Peter van Gilst.

Tijdens dit seminar wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst en naar de invloed van Big Data op woningonderhoud en daarmee op de waardeontwikkeling van vastgoed.  De dagvoorzitter is Piet Klop. De locatie is Lammenschansweg 144 te Leiden bij Hofmeier.

Voor de deelname aan dit seminar ontvangt u 4 PE-punten. U kunt zich inschrijven via deze link.

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone