HAP
26 Feb

Studiebijeenkomst Hypocognitie

Het Amsterdams Proeflokaal

Het Nederlands Financieel Forensisch Instituut NFFI organiseert op 26 februari in de namiddag een bijeenkomst waar u kunt kennismaken met het NFFI als organisatie en kunt mee discussiëren over het onderwerp “hypocognitie”, de bananenschil van de eigen onwetendheid. Sinds de zomer van 2018 vindt er een interessant debat plaats over de rol van de accountant bij fraude, met het opiniestuk van Peter Schimmel, met als titel ‘Hou op van accountants het onmogelijke te verwachten’. Daarop werd gereageerd, onder andere door Marcel Pheijffer met ‘Zoeken naar fraude bij reguliere accountantscontrole is geen kul’. Hoogst actueel is natuurlijk de rol van EY als accountant in de ING casus.

Veelvuldig wordt door accountants en andere professionals gesteld dat het voor hen moeilijk zo niet onmogelijk is om financiële en andere onregelmatigheden te onderkennen. Daarnaast zijn er ook professionals die menen dat hun kennis verder reikt dan zij tijdens hun opleiding(en) tot zich hebben genomen en er niet voor terug deinzen om op aanpalende deelterreinen ook als professional op te treden. Deze bijdrage gaat over het mogelijke (on)vermogen van accountants en andere professionals om complexe (fraude)zaken te onderkennen, te begrijpen en adequaat te reageren, anders gezegd is er sprake van hypocognition of speelt er iets anders? Hypocognition heeft betrekking op het onvermogen van professionals om hun eigen blinde vlekken te onderkennen.

Stuur een mail met uw naam, bedrijfsnaam en adresgegevens aan info@nffi.nl onder vermelding van “Inschrijven bijeenkomst 26 februari”.

Datum: 26 februari 2019, 16:00 – 18:00 uur. (Inloop vanaf 15:30 uur)
Locatie: Het Amsterdamse Proeflokaal, Stadionplein 300, 1076 CK AMSTERDAM

Deelname is gratis. Wanneer u na inschrijving niet deelneemt, wordt u een no-show tarief van 50 euro, exclusief btw in rekening gebracht door het NFFI.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone