Hofmeier gebouw
14 Feb

Seminar over woningnood in Nederland

Hofmeier, Leiden

 

Op donderdag 14 februari 2019 zal in Leiden het seminar met als titel “De Woningnood in Nederland” doorgaan, met onder andere Bas Jan van Bochove, voorzitter commissie evaluatie woningwet. Het probleem van de woningnood mag bekend worden verondersteld, maar wat zijn de te verwachten ontwikkelingen voor corporaties? Gaan de aanbevelingen van de commissie Van Bochove inderdaad leiden tot meer bewegingsruimte voor de middengroep? En wat betekenen deze nieuwe niet-DAEB activiteiten dan?

Het aantal inwoners in Nederland groeit nog steeds. Van nu 17 miljoen kan de groei wel eens doorzetten naar ruim 20 miljoen na 2020. De markt voor koopwoningen zit, zeker in de steden, op slot. De woningen zijn te duur en de banken stellen hoge eisen bij de financiering. Corporaties moeten zich sinds de Nieuwe Woningwet 2015 “concentreren op de kerntaak”. In de praktijk heeft dit tot gevolg gehad dat de nieuwbouwproductie bij corporaties significant is gedaald.

Daar komt bij dat de bouwkosten gestegen zijn en de duurzaamheidsopgave met onder meer “gasloos bouwen” de nieuwbouw op dit moment lastig maakt. De starters op de woningmarkt en de middengroepen zijn het meest de dupe. Zij verdienen te veel voor de sociale huursector (als er al woningen beschikbaar zijn…) en te weinig voor een koopwoning. Het gevolg is dat zij noodgedwongen of langer thuis wonen of veel te duur moeten huren.

Het middagprogramma is als volgt:

* Actueel inzicht in de huidige woningmarkt en de te verwachten ontwikkelingen.
* Hoe beweegt de woningzoekende zich op de markt, wat zijn de mogelijkheden?
* De aanpak van woonfraude, civielrechtelijk (illegale onderverhuur van kamers of de hele woning) en strafrechtelijk (drugs en prostitutie).
* Praktische ervaringen en potentiële oplossingen voor de woningnood.

PE-punten: Voor de deelname aan dit seminar ontvangt u 3 (gecertificeerde) PE-punten.

De inloop begint met de lunch om 12.00 uur en het seminar eindigt om 17.00 uur met een hapje en een drankje.

Aanmelden doet u via deze link.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone