provinciehuis
17 Jan

RiskCongres Lokaal Bestuur

Provinciehuis Utrecht

Nederland telt in totaal 388 gemeenten. Deze zijn allemaal in zekere zin met elkaar vergelijkbaar, maar hebben nu veel meer taken dan in het verleden. Uiteraard zijn er verschillen tussen de gemeenten qua omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de regio Drenthe heeft andere vraagstukken dan Rotterdam om maar eens een voorbeeld te noemen. Er zijn echter ook veel parallellen. De meeste vraagstukken zijn bij bijna alle gemeenten op hoofdlijnen vergelijkbaar. Gemeenten zijn in die zin dan in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen. Op 17 januari 2018 zal in het Provinciehuis het RiskCongres Lokaal Bestuur plaatsvinden met als thema “Lokaal Bestuur in control”. 

Het is logisch dat gemeenten veel met elkaar kunnen delen. Dat gebeurt in de praktijk ook. Toch is er ruimte voor verbetering. We bekijken de mogelijkheden tot verbetering vanuit risk en compliance perspectief, waarbij interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance centraal staan. En dat allemaal in de context van het realiseren van de doelstellingen. Tijdens dit RiskCongres Lokaal Bestuur in de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis van Utrecht wordt u onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s rond innovatie en de mogelijkheden om meer samen te werken om daardoor beter “in control” te komen.

U bent op woensdag 17 januari 2018 van harte welkom vanaf 13.15 uur. Het programma begint exact om 13.45 uur en wordt na 17.05 uur afgesloten met een networking cocktail in de Foyer van het Provinciehuis van Utrecht.

Meer inlichtingen over het programma en de sprekers vindt u op de speciale congreswebsite www.riskcongreslokaabestuur.nl alwaar u zicht ook online kunt inschrijven.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone