Groot Kievitsdal in sneeuw
29 Nov

Behavioral Risk Congres 2018: “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

 

Op donderdag 29 november aanstaande zal  andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Behavioral Risk Congres plaatsvinden over nieuw toezicht en besturen. Het belooft een bijzondere dag te worden; voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers in de boardroom samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen zijn voor iedereen die in en rond bestuurskamers functioneren merkbaar. Het spel is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

Bestuurders, commissarissen en directies, internal auditors, risk en compliance officers, accountants, advocaten en externe toezichthouders, zijn samen uit de crisis gekomen en zien zich nu gesteld voor grote principiële vraagstukken welke te maken hebben met grote verschuivingen in veranderende markten en organisatorische transities. De impact van een onbekende toekomst met digitalisering, big data, robotica en cybersecurity kunnen we nog niet overzien. Maar zal er toe leiden dat het spel in de boardroom verandert en er grote verschuivingen in vereiste kennis en competenties noodzakelijk zijn.

Lange termijn meerwaardecreatie

In onze samenleving is het belang van de onderneming als maatschappelijke entiteit centraal komen te staan en dat vereist nu andere strategische keuzes dan in het verleden. Het speelveld waarop u zich begeeft is in hoog tempo aan het veranderen en daarmee verandert de governance van organisaties. De daarbij behorende traditionele verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording staan in een andere context. Het is nu tijd en hard nodig om vanuit verschillende functionele perspectieven de verkenning aan te gaan of codes, wet- en regelgeving, bestaande governancestructuren en manier van samenwerken wel voldoende toegerust zijn voor de toekomstige uitdagingen. Waar liggen de knelpunten? Wat zou er nu moeten veranderen en beter kunnen om duurzaam meerwaarde te creëren?

Op deze dag ontmoet een divers gezelschap vanuit verschillende sectoren en branches elkaar. Het belooft een spannende dag te worden waarop we de samenhang tussen het nieuwe toezicht en besturen met elkaar gaan verduidelijken. Met u willen we een aanzet geven tot nieuw begrip van elkaars rollen en mogelijk andere allianties dan we gewend waren. Prikkelende dilemma’s waarvoor u en de andere spelers in de boardroom vanuit het perspectief van hun functie gesteld staan, komen aan de orde. Toonaangevende sprekers en deskundigen zullen reflecteren op thema’s rond de rol van toezicht en bestuur en de interactie met bestaande en nieuwe belanghouders. Ze doen dit zowel in interactieve plenaire als in deelsessies, waarbij u vanzelfsprekend uw eigen dilemma’s en ervaringen kunt delen. Actuele thema’s worden behandeld tijdens het traditionele Professorendebat in de avond tijdens het networking diner.

Na afloop van ons Congres heeft u zich kunnen uitspreken over de waarde van ‘nieuw toezicht houden en besturen´, de op te lossen dilemma´s en de daadwerkelijke acties we met elkaar moeten gaan nemen. Ook heeft u een nieuwe groep bestuurders, toezichthouders, experts en beleidsmakers leren kennen.
Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Behavioral Risk Congres Congres 2018: “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Datum: donderdag 29 november 2018
Tijd: 11:30 – 21.00 uur (inclusief culinaire verzorging met lunch en networking diner
Kosten: € 345,00 excl. BTW
Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn.

We verwelkomen u graag op 29 november 2018.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone