Raadszaal Ede
12 Oct

Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018

Raadszaal Gemeente Ede

 

De Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018 zal op 12 oktober aanstaande plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Ede. De lezing wordt verzorgd door Dr. Frank J. Dietz, onder de titel “Duurzame Ontwikkeling en Circulaire Economie: Een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur.” Frank Dietz is hoofd Duurzame Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is de eerste Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing. Deze jaarlijkse lezing is door PRIMO ingesteld en wordt dit jaar voor de eerste keer gehouden. Het doel van de lezing is het denken over en het toepassen van een integrale (systeem)benadering in de publieke besturing te bevorderen. Sinds haar oprichting in 2005 constateert PRIMO, in Europees verband werkend, dat verreweg de meeste publieke risico’s ontstaan door gebrek aan afstemming. Het huidige landschap van denken over en het feitelijk bereiken van meer afstemming, dit op tal van maatschappelijke en economische vraagstukken, is veelal gefragmenteerd en gesegmenteerd. Hoe integrale en holistische besturing van publieke vraagstukken kan worden ontworpen én bereikt, is een uitdagend vraagstuk.

Het ligt voor de hand de mogelijkheden voor een dergelijke aanpak van publieke vraagstukken te verkennen vanuit het uitgebreide integrale kennisdomein van de systeemleer, in dit geval van natuurlijke ecosystemen. De samenleving, inclusief haar besturing, kunnen immers worden beschouwd als ecosysteem. Met de opkomst van begrippen als resilience ontwikkelt het bewustzijn en het denken over een integrale aanpak zich in rap tempo. De noodzaak wordt meer en meer gevoeld.

Zouden we dus kunnen leren van de wetenschappelijke kennis over één van de meest complexe ecosystemen op aarde, het tropisch regenwoud, teneinde de publieke besturing van vraagstukken in onze provincies en steden te verbeteren? Kan de kennis vanuit dit domein voor de bevordering van een meer holistische publieke besturing van vraagstukken worden aangewend? De lezing is ingesteld om dit te ontdekken en te verkennen.

Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus)

Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus) heeft, met zijn vrouw Wil Oldeman-Helder aan zijn zijde, wereldwijd veel betekend in de begripsvorming van ecosystemen. Hij heeft de samenhang der dingen in het woud en haar samenleving verklaart, toegankelijk en vooral begrijpelijk gemaakt.Het gedachtegoed van zijn werk is verder uitgebouwd in de dissertaties van zijn 39 promovendi, waarvan 5 cum laude, die thans werkzaam zijn over de hele wereld. Onder hen zijn professoren, ministers, rentmeesters en (duurzaam) ondernemers. Zij werken aan tal van projecten en trajecten waarbij telkens mens, samenleving en natuurlijke ecosysteem in de besturing met elkaar verbonden zijn. De holistische en wetenschappelijk onderbouwde manier van kijken en handelen van Professor Roelof Oldeman is voor PRIMO een inspiratie om op systeemdenken gebaseerde publieke besturing verder te verkennen. Het kan helpen bij de zoektocht hoe publiek waarde- en risicomanagement in het politieke, bestuurlijke en ambtelijke domein kan winnen aan kracht en impuls.

De Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018 door dr. Frank J. Dietz is meer dan een kennismaking, een ontdekking en een inspiratie voor onze leden en partners in bestuur, management, wetenschap en advies. Het is een ode aan de wetenschapper en de mens Roelof Oldeman.
Frank Dietz brengt ons – met zijn uitgebreide kennis en ervaring, verankerd in de werelden van bestuur, management, samenleving, onderwijs en wetenschap – zijn inzichten hoe de voor ons liggende vraagstukken duurzaam kunnen worden aangepakt en hoe de principes van de circulaire economie daarbij kunnen worden aangewend. Hij belicht ook waar de praktische handvatten zitten voor betrokken organisaties en verantwoordelijke politici, bestuurders en managers.

Voor meer inlichtingen over PRIMO Nederland: jack.kruf@primonederland.eu 

Bron: PRIMO Nederland

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone