provinciehuis
13 Feb

Lokaal Bestuur aan het woord over Sociaal Domein

Provinciehuis Utrecht

Nederland telt op dit moment exact 355 gemeenten. Deze zijn allemaal met elkaar vergelijkbaar en hebben nu veel meer taken dan in het verleden, waarbij er uiteraard verschillen zijn door de omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de provincie Friesland heeft nu eenmaal andere uitdagingen inzake Sociaal Domein dan Rotterdam. Beide partijen komen als keynotes aan het woord op woensdag 13 februari in de Raadszaal van het Provinciehuis in Utrecht. Er zijn natuurlijk parallellen, veel vraagstukken zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar, maar de aanpak per gemeente verschilt. Gemeenten zijn in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen. Keynotes uit het veld zelf zullen aan het woord komen, zoals Esther Verhagen (wethouder Ooststellingwerf) , Jan-Paul Woudstra (gemeentesecretaris Pijnacker-Nootdorp), Paul Hofstra (Directeur Rekenkamer Rotterdam) en Ronald van Rijswijk (Directeur Audit Sociale Verzekeringsbank) . Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen de standpunten becommentarieerd worden en worden getoetst met het beleid van het Ministerie. Het Ministerie gaat daarbij graag het debat aan met het Lokaal Bestuur. Experts van onder andere de FAMO, PRIMO Nederland en VNG zullen ook inhoudelijk reageren op geleverde bijdragen.

Het programma begint met de lunchworkshop over Jeugdzorg. Vanuit risk en compliance perspectief staan interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance in het Sociaal Domein centraal.  Tijdens dit RiskCongres Lokaal Bestuur in het fraaie Provinciehuis van Utrecht wordt u onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop RA MGA geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s en mogelijkheden om meer samen te werken en daardoor beter “in control” te komen.

U bent op woensdag 13 februari 2019 van harte welkom vanaf 11.30 uur.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone