car-bottom-3111
04 Dec

Controllers Circle Corporaties bijeenkomst in Hilversum

Nassaulaan 25 te Hilversum

Op 4 december aanstaande zal de kick off sessie plaatsvinden in Hilversum. De Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate in control te zijn. In de eerste bijeenkomst zullen we onderwerpen voor het auditplan 2019 bespreken en met elkaar de thema’s vaststellen voor de vervolgsessies. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop! Daarnaast zullen we in de eerste sessie uitgebreid ingaan op het vastgoed rekenen. Dit in verband met de beleidswaarde die door de corporaties moet worden uitgewerkt en discussies die ontstaan bij het berekenen van de IRR van vastgoedprojecten. De twee boegbeelden van de Controllers Circle Corporates zijn Cosmo Schuurmans en Piet Klop.

Voor meer informatie en aanmelden gebruikt u deze link.   

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone