Radarweg 29
23 Nov

4th AMLD en hoe er praktisch mee om te gaan

LexisNexis kantoor, Amsterdam

Op 23 november 2017 zal het seminar van LexisNexis plaatsvinden over de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie (4th Anti-Money Laundering Directive – 4AMLD), die  vóór 27 juni 2017 door alle Europese lidstaten moest zijn ingevoerd. Deze nieuwe richtlijn verhoogt de druk op internationale banken en andere multinationals om risico-, due diligence- en controleprocedures te implementeren. Gedurende het seminar wordt teruggeblikt wij terug op de eerste vier maanden en wordt er ingegaan op de gevolgen van de 4AMLD. Het seminar begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 en wordt afgesloten met een borrel.

Over deze vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie is een white paper geschreven, die u kosteloos kunt downloaden via ons platform.

De eerste expert die aan het woord komt is Andries Doets, partner bij Finnius, advocatenkantoor gespecialiseerd in financieel toezicht. Andries houdt zich sinds 2001 als advocaat bezig met het financieel toezichtrecht. Hij heeft een bijzondere interesse voor integriteits- en sanctieregelgeving, waaronder tuchtrechtelijke procedures. Hij zal het gaan hebben over de huidige stand van zaken rond het wetgevingstraject; de centrale rol schriftelijk risicoprofiel; het toekomstige UBO register;  de verplichting klokkenluidersregeling, de positie van cryptocurrencies onder de nieuwe regelgeving en de ontwikkelingen rond toezicht en handhaving.

Stijn Wortelboer is de tweede spreker. Stijn is de senior compliance officer bij CSW Compliance in Den Haag. Hij is sinds 2005 werkzaam als externe compliance officer voor diverse trustkantoren en adviseert onder meer op het gebied van wet- en regelgeving, cliëntonderzoek, transactiemonitoring en risicoanalyse. Hij zal gaan spreken over inhoudelijke behandeling cliëntonderzoek; de werking en het nut van risicoanalyse en de wettelijke verplichting cliëntacceptatiedossiers.

Maud Bökkerink heeft jarenlange ervaring in de bestrijding van witwassen en het voorkomen van financiering van terrorisme (AML/CFT). In 2008 trad zij toe tot het Expertisecentrum Integriteittoezicht van de Nederlandsche Bank, waar ze het Wwft en Sanctiewet toezicht coördineerde met betrekking tot de banken. Van 2002 tot 2008 werkte ze voor het IMF als AML/CFT financieel expert.  Zij is nu zelstandig en zal spreken over de risk-based en rule-based eisen in de 4AMLD;  het interpreteren en implementeren van de  risk-based eisen; de veranderingen rond PEP, het UBO-register en de rol van de compliance officer.

Als laatste spreker zal Gert Demmink, partner bij Philip Sidney, het Risk & Reputation consultancy bedrijf dat actief is in de global trade compliance, zijn visie en commentaar geven op de wijzigingen en gevolgen van ‘correspondent relationship’.

Het seminar vindt plaats in het gebouw van LexisNexis, Radarweg 29 te 1043 NX Amsterdam. Rondom het gebouw kan parkeren een uitdaging zijn, daarom adviseert de organisatie om indien mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Komt u evenwel met de auto, vermeldt dat dan bij uw aanmelding, dan wordt een een parkeerplaats voor u geregeld.

Het Risk & Compliance Platform Europe is de mediapartner van dit seminar en zal ook aanwezig zijn.

U kunt uw aanmelding cancellen tot 20 november. Wij bieden het seminar geheel gratis aan, maar hanteren bij uw afwezigheid zonder tijdige afmelding een No Show fee van 75 euro per deelnemer.

U kunt u inschrijven via deze link.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone