5-daagse opleiding Risicomanagement voor de profit sector

euroforum-header

Actief risicomanagement is cruciaal voor continuïteit van uw organisatie
In vijf dagen krijgt u kennis, praktijkvoorbeelden en opdrachten om risicomanagement te verankeren in uw organisatie.

Tijdens deze opleiding leert u van experts als Martin van Staveren en Marinus de Pooter onder andere:

 • Toepassen van uw risicoanalyse en omzetten naar business opportunities
 • Verandermanagement voor risicobewuste organisatie: risico’s identificeren, wegen & beheersen
 • Managen van moderne risico’s zoals informatiebeveiliging, fraude en cybercrime
 • Borging van risicomanagement in uw organisatie
 • Risk leadership & ownership: invulling geven aan uw adviesrol binnen de organisatie

Programma van de opleiding Risicomanagement voor de profit sector
Iedere dag start om 10.00 uur (ontvangst om 09.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Dag 1
Doelen en strategie: strategisch risico & risico strategie
Kennisdeling
Het belang van de koppeling van Risicomanagement aan uw bedrijfsstrategie is duidelijk. Tijdens deze dag krijgt u handvatten hoe u uw risicomanagement kunt inrichten met strategische doelen als uitgangspunt.

 • Trends, kernbegrippen & risicomethoden: Waar hebben we het eigenlijk (niet) over?
 • Wet- en Regelgeving die impact hebben (Corporate Governance Code Van Maanen, Meldplicht datalekken)
 • Korte reflectie op risicomanagement modellen: ISO 31000, COSO Enterprise Risk Management, OCEG GRC Capability Model
 • De relatie tussen strategie en (enterprise) risk management
 • Risicoanalyse met strategische doelen als uitgangspunt
 • Risk Governance: de positie van risicomanagement binnen de organisatie

Inspiratie
Praktijkspreker Marco Bom deelt zijn expertise over de essenties van moderne risico’s, zoals cybercrime, informatie-beveiliging en privacy. Hij deelt succesfactoren en vertelt hoe je daar als organisatie effectief mee om gaat door gebruik te maken van een managementsysteem.
Marco Bom, Certificied Information Systems Security Professional (CISSP), Auditorde

Aan de slag

Opdracht

 • U gaat aan de slag met een test om de risicovolwassenheid van uw bedrijf in kaart te brengen.
 • U legt vast welk onderdeel u binnen risicomanagement in uw bedrijf(onderdeel) verder wilt ontwikkelen.

Dag 2
Risicocultuur en -bewustzijn: risico’s identificeren & wegen
Kennisdeling
Een grote rol in het succes van risicomanagement is het hebben en/of creëren van de juiste cultuur. Tijdens deze opleidingsdag gaat u aan de slag met het belang van risicocultuur en –bewustzijn voor een succesvolle risicoanalyse.

 • Risk governance en risicobereidheid binnen de nieuwe corporate governance code
 • Hoofdrol van risicoperceptie & bias bij het identificeren en classificeren van operationele, financiële en compliance risico’s
 • Methoden voor risicoclassificatie en -weging: kwalitatief en kwantitatief (oefening in de praktijk met Excel)
 • Het belang van en succesfactoren voor het realiseren van een risicocultuur
 • Creëren van draagvlak en gewenste risicocultuur: praktische methoden om kennisniveau en risicobewustzijn binnen uw organisatie te verhogen
 • Risk leadership & ownership: positie en verantwoordelijkheden van risicomanagement binnen de organisatie en de rol bij het creëren van de gewenste risicocultuur

Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente
Inspiratie
Praktijkmiddag
Carole Beelen heeft veel ervaring met het realiseren van een cultuurverandering binnen organisaties. Ze heeft menig organisaties geassisteerd om risicomanagement binnen de organisatie te laten landen. Tijdens deze interactieve middag gaat u aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Hoe creëer ik een risicobewuste cultuur?
 • Wat zijn daarbij succes- en faalfactoren?
 • Risico’s bespreekbaar maken met hetmanagement

Carole Beelen, Senior trainer & facilitator. Ervaring met het begeleiden van cultuurveranderingstrajecten en het op de kaart zetten van risicomanagement binnen de gehele organisatie.
Aan de slag
Opdracht

 • U gaat aan de slag om de risicobereidheid van uw bedrijf vast te stellen.
 • U oefent een risicoclassificatie met Excel.

Dag 3
Risicobeheersing: bedrijfsprocessen en beheerstechnieken
Kennisdeling
Tijdens deze opleidingsdag staat het benutten van kansen en het beheersen van risico’s centraal. U krijgt praktische tips hoe u in de praktijk geïntegreerd en effectief kansen en risico’s kunt afwegen.

 • In control: ambitie en risicobereidheid als basis voor het optimaliseren van uw interne organisatie
 • Implementatie & optimalisatie van een effectief integraal beheersraamwerk
 • De rol van procedures, protocollen, werkinstructies, etc. bij kansbenutting en risicobeheersing
 • Kans- en risicomanagement rendabel maken met risk based controls en continuous improvement van de bedrijfsprocessen
 • Soepel samenspel van functies als risk management, finance, compliance, planning & control, integriteitsmanagement, informatiebeveiliging,  kwaliteitsmanagement, internal auditing, etc.
 • Evenwichtig omgaan met het ‘Three Lines of Defence’- model, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving

Marinus de Pooter, Partner bij Crowe Horwath Risk Consulting en The Perfect Fit
Inspiratie
Praktijkspreker
Namens Alliander, komt Sander Reinderink, Director Governance, Risk & Compliance zijn praktijkverhaal delen omtrent de uitdagingen die zij hebben gehad op het gebied van risicomanagement. Hoor de succesfactoren om risicomanagement binnen de organisatie te laten landen.

Sander Reinderink, Director Governance, Risk & Compliance, Alliander
Aan de slag
Opdracht

 • U gaat aan de slag met een test om de risicovolwassenheid van uw bedrijf in kaart te brengen.
 • U gaat aan de slag om passende beheermaatregelen voor

Dag 4
Monitoring en rapportage: informatie over de mate van kansbenutting en risicoblootstelling
Kennisdeling
Een wezenlijk onderdeel van integraal kans- en risicomanagement is monitoring. Tijdens deze dag krijgt u handvatten en tips hoe u dit het beste
in kunt richten voor uw organisatie.

 • Hoe u zorgt voor geïntegreerde rapportages over successen, incidenten, kansen en bedreigingen
 • Hoe u de juiste terug- en vooruitkijkende informatie verkrijgt voor eff ectieve (bij)sturing en verantwoording
 • Hoe u (harde en zachte) prestatie-, risicoen beheersindicatoren ontwikkelt
 • Hoe u aantoont dat uw organisatie in control is: keurmerken zoals ISAE 3402, in control statements, etc.
 • Hoe u de in- en externe assurance functies eff ectief laat samenwerken

Door Marinus de Pooter, Partner bij Crowe Horwath Risk Consulting en The Perfect Fit
Inspiratie
Praktijkspreker
Binnen Timeos pensioendiensten is de laatste jaren hard gewerkt om te zorgen dat Risicomanagement een integraal procesis, in lijn met de strategie van organisatie. Jan Companje zal delen welke rol is weggelegd voor de beheersmaatregelen en risicobereidheid om dit te realiseren.

Jan Companje
, Senior Risk Manager, Timeos pensioensdiensten
Aan de slag
Opdracht

 • U gaat aan de slag met het  schrijven van een onderdeel van de risicparagraaf in de jaarrekening.

Dag 5
Borging van risicomanagement in de organisatie
Kennisdeling
Tijdens deze laatste dag van de opleiding gaat u aan de slag met het belangrijkste onderdeel, namelijk de borging van risicomanagement binnen uw organisatie. Tijdens deze dag gaat krijgt u tips om dit te realiseren.

 • Risicomanagement: een innovatie met een veranderopgave
 • Zin & onzin over risicovolwassenheid
 • De relatie tussen prestatie- en risicomanagement
 • Voorwaarden én interventies voor eff ectieve borging van risicomanagement in de organisatie
 • Vanuit klassiek risicomanagement naar modern risicogestuurd werken

Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente
Inspiratie
Praktijkspreker Mark Buiting, manager van de risicomanagement, compliance en actuariële afdeling bij Coöperatie VGZ,  zal zijn ervaringen delen over de valkuilen en de succesfactoren bij het borgen van risicomanagement. Destilleer de succesfactoren voor uw eigen organisatie.
Aan de slag
Opdracht

 • U gaat aan de slag met een concreet implementatieplan, waarmee u de borging van risicomanagement binnen uw bedrijf kunt optimaliseren

Digitale masterclasses Risicomanagement modellen:
In 3 korte online modules kunt  u voorafgaand aan de opleiding uw kennis over deze drie meest toegepaste risicomanagement modellen ISO 31000, COSO Enterprise Risk Management, OCEG GRC Capability Model opfrissen en aanvullen.

Laat u bijpraten door Marinus de Pooter, specialist op het gebied van risicomanagement.

Date:24-10-2017
Days:5 days
Location:Meeting Plaza Utrecht, Utrecht
Price€ 3799,- excl. btw (speciale R&C prijs)


Downloadsbanner-euroforum-2

Docenten


AAEAAQAAAAAAAAKdAAAAJGY2MGY0YTc1LWVjY2UtNGEzMC04ODVlLTFiZmVhNmJiYzViNQ
Martin van Staveren

Dr. ir. Martin van Staveren MBA is gepromoveerd op risicomanagement en staat voor ánders omgaan met risico’s. Vanuit zijn  risicobureau VSRM ondersteunt hij bedrijven en publieke organisaties met vernieuwend risicogestuurd werken. Martin is daarnaast kerndocent risicomanagement, Universiteit Twente, redacteur risicosturing, SigmaOnline, en auteur van Risicogestuurd Werken in de Praktijk (Vakmedianet, 2015).


photo
Marinus de Pooter

Marinus de Pooter is eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training. Ook is hij partner van The Perfect Fit en associate partner van Blommaert Enterprise en DNV GL Business Assurance. In vorige functies was hij onder meer Executive Director ERM (EY Advisory), European Director Internal Audit (Office Depot), CFO (eNiklas) en Director of Finance (Ernst & Young Global Client Consulting).


03a1086
Carole Beelen

Carole Beelen heeft 20 jaar ervaring met het trainen van groepen en individuen met name uit de fi nanciele wereld. Haar zelfontwikkelde trainingen en interactieve workshops zijn bedoeld om (hoog) opgeleide, kritische en analytisch sterke mensen los te maken van hun denkpatronen. Ze heeft professionals getraind binnen Akzo Nobel, Wolters Kluwer, Novartis, UBM, Kempen & CO en velen anderen.


ds-placeholder-person
Drs. Sander Reinderink

Voorafgaand aan zijn werk voor Alliander heeft Sander twintig jaar (internationaal) gewerkt voor PwC, General Electric, Atos en Yokogawa. Sander heeft masters behaald in bedrijfskunde, bedrijfseconomie, IT-auditing en heeft een internationale MBA in verandermanagement. Het is Sander’s passie om vanuit bezield/spiritueel leiderschap, met vertrouwen en een veilige omgeving als basis, een goede balans te vinden tussen vaktechniek en de menskant. Dit zijn essentiële voorwaarden voor succesvolle transformaties.


AAEAAQAAAAAAAAVMAAAAJDJiMzNmY2E1LTFhMWItNDc4Mi04N2FlLTJjNTkxNTRmYmYwZQ
Jan Companje

Jan heeft veel kennis en geruime ervaring met betrekking tot het uitvoeren van IT audits, Operational audits en het ondersteunen van Financial audits. Begin 2015 is hij overgestapt van IT-audit naar Riskmanagement en is vanaf dat moment werkzaam bij de afdeling Riskmanagement als senior Riskmanager met als eerste verantwoordelijkheid Pensioenen en al tweede pijler IT. Deze overstap heeft Jan gedaan is op verzoek van het management van de PGB Pensioendiensten om het Risk denken in de organisatie, in het bijzonder in de 1e lijn uit te dragen. Het kunnen overtuigen van het top- en middel management, waarbij hij altijd streeft naar optimalisatie is kenmerkend voor hem.


09ea2af
Marco Bom

Marco Bom is afgestudeerd Ingenieur in de Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en in 2010 gecertifi ceerd als CISSP® door (ISC)². CISSP staat voor Certifi ed Information Systems Security Professional en wordt gezien als de wereldwijde standaard voor ervaren professionals op informatiebeveiliging. Vanuit zijn eigen bedrijf Audit orde BV maakt Marco vanaf 2010 organisaties bewust en weerbaar tegen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging &
privacy.


AAEAAQAAAAAAAAhbAAAAJGVlMDE4MGU0LTlhMzgtNGFlMS05NTNhLTQyNTdmYzk0MDlhNQ
Mark Buiting

Mark is manager van de risicomanagement, compliance en actuariële afdeling bij Coöperatie VGZ. Na zijn studie Computer Engineering heeft hij ruim 20 jaar ervaring opgedaan met risicomanagement in verschillende branches waaronder overheid, banken en in de semiconductor en chemische industrie. De laatste zes jaar heeft hij als manager o.a. risicomanagement geïmplementeerd en geborgd bij één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland.