5-daagse opleiding Risicomanagement en gedragsverandering voor overheid en non-profit

euroforum-header

In 5 dagen wegwijs in de essentie en succesvolle implementatie van Risicomanagement
Geef risicomanagement in uw organisatie optimaal vorm. Iedere dag krijgt u een inspirerend praktijkverhaal van een vakgenoot over hoe risicomanagement binnen hun organisatie is ingericht en u gaat naar huis met concrete tools om een gedragsverandering te bereiken waardoor u risicobewustzijn creëert binnen de organisatie.
Vorige editie beoordeeld met een 8!

Programma Risicomanagement en Gedragsverandering voor overheid en non-profit
Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Dag 1
Risicomanagement raamwerk

Kennisdeling
Tijdens deze module wordt het kader geschetst. Uw docent brengt het containerbegrip ‘risicomanagement’ terug tot praktische proporties.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Risicomanagement actualiteiten en trends
 • Vertaling van standaarden en modellen naar uw praktijk
 • Aansluiting houden bij uw dagelijkse bedrijfsvoering
 • Ontwikkeling van een gemeenschappelijke ‘risicotaal’
 • Centrale rol van uw managementteam

Inspiratie
Praktijkspreker: Antoine Nikkessen, Gemeente Arnhem.
Antoine vertelt over het vergroten van risicobewustzijn in organisaties om afgewogen goede keuzes te kunnen maken om de doelstellingen te realiseren en het belang van kennis en vaardigheden bij managers en stafmedewerkers over (financieel) risicomanagement.

Aan de slag
Checklist: U stelt gezamenlijk een checklist op van alle belangrijke elementen van een risicomanagement proces. Deze checklist zal u gebruiken gedurende de opleiding en in uw dagelijkse praktijk.
Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente

Dag 2
Risicoperceptie en Risico-identificatie en analyse

Kennisdeling
U wilt graag aan de slag met het beheersen van uw risico’s. Het is daarom noodzakelijk dat u uw risico’s goed kent. Pas dan wordt het mogelijk effectieve beheersmaatregelen te treffen. Op deze dag leert u hoe u uw risico’s in kaart brengt en prioriteert.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Risicoperceptie
 • Identificeren en prioriteren van risico’s
 • Inschatten van kansen en gevolgen
 • Risk appetite, de bereidheid om risico’s te nemen
 • Koppeling risico’s en strategie

Inspiratie
Praktijkspreker: Joost de Vries, Stichting Intermaris
Joost de Vries is in zijn huidige rol vooral gericht op het implementeren en ontwikkelen van een goed geïntegreerd ERM-framework met aandacht voor hard én soft controls. Een`must have’ in de corporatiesector als het gaat om transparante en weloverwogen besluitvorming en adequate beheersing.

Aan de slag
Risico-analyse: U werkt deze dag aan een risicoanalyse, waarbij u de risico’s binnen uw eigen organisatie identificeert en prioriteert.
Annette van Driel, Risicomanagement en Compliance Advies

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht (pdf)

Dag 3
Risicobeheersing, evaluatie & rapportage

Kennisdeling
Een cruciale rol binnen risicomanagement is weggelegd voor beheersmaatregelen, maar ook de monitoring ervan. De adviseurs van Zanders, experts op het gebied van financieel risicomanagement, gaan met u erover in discussie welke aanpak u hierbij kunt
hanteren.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Risicobeheersstrategie
 • Risicotolerantie
 • Beleid en Rapportage
 • Integraal Financieel Risico Management
 • Omdenken van compliance ‘omdat het moet’ naar waarde gedreven ‘omdat ik het wil’

Inspiratie
Praktijkspreker Jorik Schoots, Brandweer Gelderland-Zuid. Van een hiërarchische organisatie naar een “Rijnland-model”. De verandering van de organisatiecultuur in relatie tot risicomanagement.

Aan de slag
Risicobeheersstrategie: U gaat aan de slag met de inventarisatie en beoordeling van beheersmaatregelen en werkt aan een strategie om risico’s te volgen en evalueren.
Lars Albertema, senior manager afdeling Public Sector, Zanders Treasury and Finance Solutions
Rob van Heesch, senior manager afdeling Public Sector, Zanders Treasury and Finance Solutions

Dag 4
Gedragsverandering en (aanspreek) cultuur

Kennisdeling
De cultuur van een organisatie is allesbepalend voor het al dan niet effectief omgaan met risico’s. Hoe creëert u een organisatie die intern transparant is over haar risico’s en waarin risicobewustzijn
écht leeft onder collega’s? De volgende onderwerpen staan centraal:

 • De basiswetten van gedragsverandering en de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • Hoe conditioneer je een parkiet om risico nemen? De basiswetten geïllustreerd met een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op eigen complexe vraagstukken
 • Sturen op resultaat óf gedrag?
 • Protocol Gedragsverandering

Inspiratie
Praktijkspreker Hans Smulders, Avans hogeschool. Hans vertelt waarom en op welke manier Avans Hogeschool communicatie en dialoog vooropstelt bij de inrichting van het risicomanagement proces.

Aan de slag
Checklist risicobewustzijn: Op basis van vraagstukken uit uw eigen praktijk verdiept u zich in gedragsverandering. U gaat aan de slag
met Protocol Gedragsverandering; een 7-stappenplan om risicobewustzijn te creëren binnen uw organisatie en collega’s stimuleert
risicomanagement op hun agenda te hebben en houden.
Marius Rietdijk, directeur van het Centrum voor Positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU

Dag 5
Borging risicomanagement in uw organisatie

Kennisdeling
Om de continuïteit te garanderen dient risicomanagement binnen de organisatie geborgd te worden. Tijdens deze dag gaat u hiermee aan de slag.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Positie van risicomanagement in uw organisatie
 • Uw rol en positie bij de borging
 • Hoe gaat u om met weerstand en informele macht?
 • Continuïteit garanderen door risico gestuurd werken

Inspiratie
Praktijkspreker Esther Baars, Alrijne Zorggroep. Risico’s binnen zorginstellingen hebben invloed op de veiligheid van patiënten, kwaliteit van zorg en de financiën. Esther Baars, vertelt over de weg naar integraal risicomanagement geïllustreerd door voorbeelden uit de zorgsector.

Aan de slag
Plan borging risicomanagement: U ontwerpt een bondig plan voor het verankeren van risicomanagement.

 • Positionering risicomanagement binnen de organisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Samenhang met controls, audits, AO/IC, rechtmatigheid, kwaliteit- en verandertrajecten
 • Koppeling aan politieke en maatschappelijke doelstellingen
 • Faal- en succesfactoren
 • Welke instrumenten zijn beschikbaar?

Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente

Date:03-10-2017
Time:09.30 uur
Days:5 days
Location:BCN Utrecht CS,, Utrecht
Price€ 3799,- excl. btw (speciale R&C prijs)


Downloadsbanner-euroforum-2

Docenten


AAEAAQAAAAAAAAKdAAAAJGY2MGY0YTc1LWVjY2UtNGEzMC04ODVlLTFiZmVhNmJiYzViNQ
Martin van Staveren

Dr. ir. Martin van Staveren MBA is gepromoveerd op risicomanagement en staat voor ánders omgaan met risico’s. Vanuit zijn  risicobureau VSRM ondersteunt hij bedrijven en publieke organisaties met vernieuwend risicogestuurd werken. Martin is daarnaast kerndocent risicomanagement, Universiteit Twente, redacteur risicosturing, SigmaOnline, en auteur van Risicogestuurd Werken in de Praktijk (Vakmedianet, 2015).


12a4fce
Annette van Driel

Annette van Driel is specialist op het gebied van implementatie van risicomanagement, de In Control Statement, Corporate Governance en Compliance. Als zelfstandig adviseur heeft zij veel organisaties begeleid risicomanagement in te zetten bij de besluitvorming en prestaties van de organisatie. Annette is zowel werkzaam geweest binnen de financiële sector als de (semi) publieke sector, waardoor ze een geheel eigen kijk op risicomanagement heeft. Op dit moment is zij voornamelijk werkzaam voor gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.


AAEAAQAAAAAAAAcfAAAAJDIyZGRjNzg4LWY4Y2YtNDJiNy05NzY0LWE5MmVjZTMyN2QzMA
Lars Albertema

Lars Albertema is ruim 12 jaar actief geweest bij instellingen binnen de publieke sector op het snijvlak van treasury,  vastgoedmanagement, ICT en procesmodellering. Vanuit zijn rollen als consultant en business consultant heeft hij het toegenomen belang van risicomanagement, managementinformatie en het opzetten van daarbij ondersteunende instrumenten vanuit de praktijk ervaren. Tegenwoordig is hij verbonden aan Zanders en adviseert onder andere gemeenten omtrent Integraal Financieel Risico Management.


1be2695
Rob van Heesch

Rob van Heesch heeft zich bij ABN AMRO ruim 10 jaar bezig gehouden met financiering van instellingen in de publieke sector. Inmiddels adviseert hij als consultant bij Zanders gedurende de afgelopen 10 jaar instellingen in die sector op het gebied van financiering en financieel risicomanagement. Hierin staan de bedrijfsrisico’s en de financiële risico’s centraal.


i-lqiwrU
Marius Rietdijk

Marius Rietdijk is directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU. Hij studeerde arbeids-, organisatie, klinische en sociale psychologie en promoveerde in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren. Hij heeft ruime ervaring met interactief doceren en toepassen van gedragsveranderingstechnieken in het beïnvloeden van uiteenlopende  bedrijfsprestaties, waaronder risicobeheersing in de financiële wereld, de bouw en industrie.