Markten, mensen en zorgvuldigheid


Verschijningsdatum :2018
Taal:Nederlands
Pagina's:35
ISBN:9789462905399
Uitgever:Boom Juridische Uitgevers
Prijs:€ 12,00

Het mensbeeld dat wij in het financiële recht hanteren is aan het kantelen. Dit zal wezenlijke gevolgen hebben voor de wijze waarop marktpartijen beleggers en klanten tegemoet treden. In deze oratie bespreekt de auteur in het bijzonder de publieke zijde van het financiële recht, maar legt daarna een verbinding met de private zijde.

Hij gaat in op klassieke en moderne mensbeelden, efficiënte markten en andere relevante aspecten van marktwerking, de mogelijke rol van de zogenoemde nudge-beweging en de algemene vraag hoe het rechtsbeginsel van zorgvuldigheid zich verhoudt tot beperkt rationeel gedrag van particuliere beleggers en financiële consumenten.

Kleis Broekhuizen is sinds 1 januari 2017 hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorheen was hij advocaat-partner Banking and Finance bij NautaDutilh te Amsterdam, General Counsel van het bestuur van pensioenfonds ABP, specialist bij het Ministerie van Financiën en senior strategisch beleidsadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten.


Kleis Broekhuizen

Kleis Broekhuizen is sinds 1 januari 2017 hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorheen was hij advocaat-partner Banking and Finance bij NautaDutilh te Amsterdam, General Counsel van het bestuur van pensioenfonds ABP, specialist bij het Ministerie van Financiën en senior strategisch beleidsadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten.Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone